Kabbalah Healing

Copyright artikkelforfatter: Anne Bjørkedal

Kabbalah-healing er inspirert av eldgamle kabbalistiske former for spirituell healing.

Kabbalah-healing er en bevisst mental påvirkning over avstand, eller direkte på din kropp. Healinga blir gjennomført innenfor konteksten til det hellige kabbalahs lover og systemer.

Kabbalah-healing er praktisk kabbalah der healeren er i stand til å utøve mental effekt på klientens psykiske og fysiske kropp.

Mekanismene som ligger bak mental påvirkning over avstand, er ennå ikke forklart via vitenskapen, men påvist og blir stadig forska på ved universiteter. F.eksCalamus International University i UK, University of Amsterdam , Exeter  ESSWE er den Europeiske organisasjonen for studier av esoterikk, og der finnes også mye forskning samlet på det internasjonale Forbundet for studier i esoterikk sine sider.

Kabbalah healere er i motsetning til andre healere opptatt av å forske, og å finne vitenskapelige forklaringer på hva som skjer. Kabbalah er en metode som fungerer fordi den følger lovene, og å forske på lovene er å bekrefte Guds plan og metode. Det mystiske mister ikke sin kraft ved å bli avslørt, fordi demaskeringen av lovene alltid bekrefter deres styrke og sannhet. Kvantefysikk, moderne biologi og kjemi kommer alltid opp med funn som stemmer oppsiktsvekkende med kabbalahens skrifter.

Det som bestemmer er kabbalah-healers evne til healing, er kunnskaper om lovene, systemene og tekstene. Videre graden av sensitivitet (oversanselighet) og healerens  evne til mental påvirkning. I tillegg kommer de aktive kunnskaper healeren har ervervet gjennom sine erfaringer som healer i praksis

Kabbalahens teknikker og systemer assisterer healeren i metodologisk og personlig spirituell utvikling. Den er et effektivt system til å utvide evnen til oversanselighet og mental evne til å utøve påvirkning på materie, kropp og sinn. Dette er de samme metoder som har blitt avledet inn i vestlig esoterikk, religion og det man kaller magisk praksis.

Kabbalah-healing kan bedre og heale alle former for fysisk og mental ubalanse eller opphopning, inkludert kronisk sykdom og der tradisjonell medisin ikke hjelper.

Healeren går inn i en endret bevissthetstilstand under seansen. Derfor er det alltid stille under healingen. Tradisjonelt bruker man to healere, for å ha en som er ved bevissthet.

I den formen for kabbalah-healing som jeg lærer bort, øver du deg til å veksle mellom trancen og dagligsinn så raskt at du kan innta begge rollene.

I følge Kabbalah, er sjelens robusthet en av de faktorer som bestemmer livskvalitet og hvordan livet møter deg. Dette ligner på karma-teorien. Man bærer med seg sår, som man trenger erfaringer for å kunne trekke essensen ut fra. Derfor er ikke det primære målet med kabbalah.healing å hgjøre en kropp eller et sinn friskt, men å kommunisere disse sårene elelr blemmene opp til det bevisste sinn slik at man kan skape nye mønstre som gjør kroppen til en bedre beholder for sjela. Dette synet ligner også det sjamasnistiske som snakker om sjelehentinger.

En kabbalah.healing er altså en healing som ikke bare healer din kropp, men som også bedrer din livskvalitet og det som omgir deg.

Mentale mønstre (klipoth) kan være bevisste eller ubevisste. Healeren ser på mønstrene som materie, som kodet informasjon som via kroppens hormonsystem, pulser og meridianer blir ledet inn til de kommunikasjonssentre i hjernen, ryggraden, og forskjellige andre såkalte sefirot og veier. Selve healingen åpner altså pulser i det elektriske system som akupunktører kaller meridianer, og healerens metode ligner ofte på ayurvediske, sjamanistiske og kinesiske. Det spesielle er at man bruker et ekstremt komplekst system, samtidig som healeren er i trance, slik at man har tilgang til mer informasjon enn den rent matematiske eller fysiske.

Det første staduim av en kabbalah.healing er å fastslå de mest synlige, mentale og fysiske mønstre. Her blir disse bokstavelig talt sett på som materie, og de symptomer disse mønstrene gir i form av adferd, sykdommer og klientens verdensoppfatning og erfaringer, er kun hendelser som bekrefter eller svekker mønstrenes styrke. En healing blir også foretatt, og ofte får klienten oppgaver å utføre.

Etter en rekonvalesensperiode der kroppen henter informasjon fra klipoth/ mønstrene (ofte lagret i form av salt, kalk og opphopninger av det vi kaller gift, blir disse skilt ut, og kroppen legger inn nye mønstre.

Ofte er en kabbbalah.healing en trinnvis rakett, der hver healing er en ny plattform, og tiden mellom blir brukt for kroppen(beholderen) til å ta i bruk de kunnskaper den har lagra i form av minner, traumer, sykdommer, men ikke greidd å nyttegjøre seg før man er på dette nye spirituelle og mentale nivå. På denne måten er sykdommer en måte å opplyse ditt sinn slik at sjelen får plass i din kropp. Sykdommen blir ikke nødvendig når den har gjort sitt mønster tilgjengelig for ditt spirituelle og ditt mentale øye, og vil derfor bli skilt ut.

Etter ei kabbalah.healing kan symptomer ofte bli forsterka. Ofte oppleves en momentan følelse av ro og healing, en slags styrking av kropp og sinn, før symptomene en siste gang må vise seg og snakke. Klientene opplever alltid at der finnes en ny form for kontroll i det som skjer, og en tilstedeværelse i frykt der den tidligere har hindret en å gå inn i mønstre.

En kabbalah-healing foregår i en endret bevissthets-tilstand, og også klientens hjernebølger blir endret under healingen. Øyelokkene beveger seg som i REM-søvn, mange mister følelsen i hender og føtter, opplever indre frost, puls og hjerteslag blir senka. Noen opplever stress, andre dyp avslapning. Noen Føler at kroppen blir utrolig tung.

Jeg bruker å telle opp klienten som etter hypnose, også der må man ofte telle flere ganger før de greier å komme ut av trancen og åpne øynene.

Min teori er at når man senker hjernebølgene og kroppens frekvenser til et nivå rett over døden, kan man gå inn med tankekraft og endre mønstre som ellers ville føre til stress-reaksjonen, mens klienten er våken, men som sagt i en endret tilstand som gjør dette arbeidet mulig.

Jeg har også utviklet egne teknikker med rot i kabbalah, i egne erfaringer og i studiet av sjamanisme og andre religioners mystiske lære (Yoga, taoistisk praksis og Bön) som gjør meg i stand til å forsterke metodene og gjøre dem mer tilgjengelige og uavhengige av våre vestlige sinn som ellers ikke er "rene" nok (for meg er renhet det samme som konsentrasjon og forståelse) til å utføre disse øvelsene. Mine metoder sikrer at ditt sinn er låst i den samme trancen ved å bruke matematikken og geometrien til å holde ditt bevisste sinn samlet. Du greier uansett ikke å uføre mental manipulasjon i en annens kropp om du ikke er i disse reine trancetilstandene der ditt ego ikke har tilgang. Dessverre er vi alle i stand til å endre andre menenskers aura og tankemønstre ved denne formen for tankepåvirkning. Dette er ennå en grunn til å lære metodene, slik at vi ikke infiltrerer andres liv ubevisst, og kan gjøre skade på andre. Dette er nemlig de teknikker som blir brukt til å oppnå personlige fordeler, og til og med skade andre mennesker. Den personlige renselsen og å finne sin indre moral og balanse er dermed et veldig viktig mål for kabbalah.healeren, fordi han vet at den skade han påfører andre kun har evne til å skade jham sjel og hans beholder for sin egen sjel.