kabbalah og okkult meditasjon

RITUALE FOR BESKYTTELSE

nedtegnet av Anne Bjørkedal (copyright) 

Et kraftfullt rituale, som har vært mye misbrukt. Man tenker ofte at beskyttelse er å stenge ute. Man skaper skjold og man skaper farer, fiender og mørke krefter man må beskytte seg mot. Da har man allerede latt frykten få innpass i sitt liv, man skaper adrenalin i sin kropp, og blir stadig nødt til å være på vakt, alert og engstelig.

Med menneskenes utvikling og evolusjon, og i magikerens livsløp, kommer man etterhvert til et nivå der man innser at denne påpasseligheten kan trenes opp til å kjenne igjen ulike stråler, frekvenser, mennesketyper, tanker og intensjoner som treffer oss. I stedet for å stenge dem ute, blir man i stand til å erkjenne dem rolig og uten frykt. Man lærer seg å sortere hva som tilhjører en, og hva som er treffer oss for å stjele fra oss eller kaste uvedkommende bekymringer på oss.

Det lavere pentagram-ritulet er basert på Livets Tre, og dets viten. Ritualet virker sjøl om du ikke kjenner kabbalah og treets regler. Grunnen er mest sannsynlig todelt. For det første vil forsterkningen av en bønn eller et rituale som mange har utført før deg, og som de tror på, og som for dem eier en logikk som hjernen, kroppen og hormonsystemet finner riktig og logisk, ha større makt. Kraften ligger i at telepatisk vil vårt eget sanseapparat ta inn denne viten og denne trygghet, og de hjernebølger vi sender ut, blir dermed mer konsentrert, og får sterkere kraft på samme måte som en laserstråle. Konentrasjonen og det å holde en stråle gjør en magiker i stand til å endre materiens struktur, fordi det går inn i de områder der energi blir til masse, eller oppløser masse.

Den andre grunnen til at ritualet virker, er at det bruker elementene nettopp fra strukturen i Livets Tre. Jeg og mange med meg mener at den formelen som treet beskriver, er universets blåkopi. Kroppen er skapt i det samme bildet som alt annet i universet, og med de samme byggesteiner. Kroppens deler, det endokrine systemet og transporten av tanke, masse og energi i kroppen følger treets regler. Ved å la ritualet følge himmelretninger, punkter på kroppen, retninger, rekkefølger og geometriske figurer, setter det kroppen i en tilstand nær den optimale, altså kroppens opprinnelige plan. Dette er dypt healende, samtidig øker det strømmen i ryggraden, den såkalte kundalini-energien. Dette i sin tur øker farten eller frekvensen/ svingningene i cellene. Auraen blir sterkere, og dermed motstandskraften mot sykdom og mot inntrykk.

Det er imidlertid verd å merke seg at vi aldri stenger noe ute med slike øvelser, eller med å styrke det vi kaller motstandskraft generelt. Det vi gjør er å skape en mer ugjennomtrengelig aura, slik at stråler, tanker, virus, hva det enn måtte være, blir holdt tilbake slik at observatøren, det våkne sinn, får bedre tid til å observere og dermed bestemme hva som skal skilles ut igjen, og hva kroppen ønsker å beholde, fordi det er en del av den virkelige sjelskroppens behov, og ikke de behov som er skapt av tilfeldige forurensninger, tilfeldige impulser eller illusjoner og tilfeldige bilder - skapt av vår ideverden og vårt egos strategiverden. Å stenge ute er å stanse kommunikasjonen med alt. Vi skal heller lære oss å se, bedømme og bruke vårt kontrollbehov til virkelig kontroll og ikke kontroll basert på frykt og ukontrollerte impulser.

Å utføre et okkult eller mystisk rituale bør derfor gjøres med minst mulig mystisisme og minst mulig trang til å dyrke nettopp det skjulte. Grunnen til at vi i esoterikken snakker om de skjulte eller okkulte lovene, er at vi snakkeom nettopp naturlover som ikke er synlige for andre enn dem som observerer naturen. Og at de også blir holdt skjult for uinvidde fordi de kan misbrukes om man ikke har studert naturen grundig nok, og bare har fått dem fortalt. Kun den som har studert naturen og søkt den innerste sannhet fatter dybden og ansvaret og reglene som gjelder for tankens kraft, og dermed også naturens regel for balanse, som i sin matematikk nødvendigvis eier en lov om å slå tilbake, om konsekvens, om årsak og virkning. Dette er ikke straff, men en mulighet til å forstå, å se og å komme videre. I det okkulte finnes også loven om menneskets evne til å assimilere og skape, og dermed den funksjon og plikt det er å bruke det menneskelige sinn.

Ritualet jeg lærer deg nedenfor er det som blir kalt et bannlysingsrituale. Og bare det ordet er nok til å få oss til å tenke på fornektelse av Gud, å lyse noen i bann eller å drive med kjetterske ting. Å bannlyse er derimot kun å sette ord eller segl på, å klassifiser hva som ikke skal tilhøre ens kropp. Ikke å stemple noe som ondt eller godt, men å sette merkelapp på ting, for at de skal sortere seg etter naturens ordne.

Kabbalahen benevner slike døde mønstr skall, klipoth. ( de går til jord gjennom Daath, det elelvte sefirot, avgrunnen,plassert i thymus, korresponderer til kortet High priestess) Tomme ritualer, vanemønster og regler som ikke lenger tjener sin funskjon, dette gjelder også det vi kaller sykdommer, og som ikke lenger trengs fordi de har fått kommunisert sitt budskap, skal alle gå tilbake til materie, altså jordelementet. Skallenes og formenes rike, det krystallinske, lite fleksible skal bare brukes til å holde farten stanset slik at vår sjel får observere. Dette er også forålet med det skall som vi kaller en kropp, og med alle former i naturen. Dette er også elementer som får ord og bilde på seg, altså blir materielle, jord. Dette er det historien har kalt det onde, det vi skal frykte. Vi skal lære oss å forstå det, så det ikke inntar et skall eller en stivna form i vår kropp, men det er ikke ondt, det er bare uten liv, uten funksjon, et mønster, en kode som ikke lenger behøvs, akkurat slik naturen stadig oppløser og skaper nye variasjoner over et tema i krystallenes struktur.

Det lavere bannlysingsritualet av Pentagrammet er basert på kabbalahs lære og symbolverden, og hentet fra Golden Dawn sine ritualer, nedtegnet av Israel Regardie.

Du kan bruke ritualet som del i din daglige meditasjonspraksis, og du vil merke effekter på kropp sinn og på din ytre verden. Ditt sinn blir fritt, klart og du ser den ytre verden og bestemmer hvilke påvirkninger du ønsker og i hvilke retninger du ønsker å bevege deg. Pass bare på at du ikke lar deg lure inn i affirmasjoner og tilfeldige ønsker oog bilder underveis på hvordan det gode, det perfekte eller ditt liv skal se ut. Naturen kjenner seg selv, du skal bare stille din kropp og ditt sinn i takt med naturen. Slik er kabbalah en dypt sjamanistisk filosofi, på samme måte som den kristne og alle religioners skjulte lære er det.

  Stå med ansiktet vendt mot øst

  Utfør så det kabbalistiske kors:

  Du starter med å berøre panna di med peike-og langfinger  på høyre hånd mens du visualiserer en sfære av hvitt lys omkring punktet. Vibrer/ intoner ordet ATAH (du er).  Senk hånda til solar plexus mens du visualiserer ei linje som fortsetter ned til føttene mens du vibrerrer/intonerer ordet MALKUTH (jord, kongeriket, det tiende sefira. Som i himmelen, så også på jorden). Løft hånda og berør høyre skulder mens du intonerer VE GEBURAH( og makta) og samtidig visualiserer en sfære av lys som omslutter punktet på høyre skulder. La hånda følge ei linje over til  venstre skulder, samtidig som den drar opp ei linje av lys. Her skaper du en ny sfære av lys, og intonerer VE GEDULAH (og æren) : Kryss hendene foran brystet, der de to linjene av lys møtes. Bøy panna mot fingertyppene og vibrer: LE OLAM, AMEN (I evighet, Amen).

  Stå fremdeles mot øst, og bruk enten de to fingrene og visualiser at de skaper en forlenget stråle, eller bruk en seremonikniv eller et sverd. Gjenskap nå et stort pentagram med toppen opp. Start på din venstre hofte, opp til rett over panna, ned til høyre hofte, opp til venstre skulder, kryss over til høyre skulder og tilbake ned til startpunktet på din venstre hofte. Visualiser pentagrammet i et blått, flammende lys. Trykk dine fingre eller sverdet inn mot senteret i pentagrammet og vibrer/intoner YHVH (hebraisk yod - heh - vavh - heh, Jehovah på latin)

  Snu deg så mot sør. Se for deg at den blå flammende linjen følger fingrene dine eller sverdet. Gjenta pentagramtegninga på samme måte, men denne gangen intonerer du ordet ADONAI (som betyr Herren)

  Ta med deg det blå flammende lyset ut fra fingrene dine eller sverdet, og vend deg mot vest. Uttal EHEIEH (uttal eh-hay-yeah) ett annet navn på GUD (Jeg er / jeg er det jeg er)

  Snu deg mot nord, og ta med deg den blå flammen. Gjenta pentagramtegninga, og intoner ordet AGLA (ah-gah-lah) (Sammensatt av ATAH GABOR LE OLAM AMEN, du er Herre for alltid, Amen)

  Vend deg igjen tilbake mot øst og ta med den blå flammen tilbake. Stikk den blå flammen på samme sted som du starta. Du skal nå se for deg at du er omgitt av fire flammende pentagram bundet sammen med en blå linje.

  Rett armene ut til siden, og mens du vibrerer erkeenglenes navn til hver side, skal du visualisere dem.

  Foran meg RAFAEL

  bak meg GABRIEL

  til høyre for meg MIKAEL

  til venstre for meg URIEL

  Repeter det kabbalistiske kors som du gjorde i begynnelsen. Vær i meditasjonen, og vit at den er med deg også når du går ut i ditt daglige virke. Lykke til, fred være med deg og ditt arbeide. Gå med Gud, og kjenn deg selv. Anne